Företagsträning

Företagsträning som affärsstrategi

Företagsträning är företagets ansvar utåt, Företagsträning är ansvaret inåt. Strategin med företagshälsovård grundar sig i medvetenheten att det inte är resultat- och balansräkningar som gör affärer, det är människorna i bolaget.

Företagsträning vänder sig till företagsledare som verkligen tror på medarbetarna.

Företaglöpning

Vi på adrenalinRunning.se har specialicerat oss på löpning för företag. Vi är välutbildade löparproffs där glädje och resultat är högsta prioritet. Löppassen är utvecklade av elitlöpare, läkare och idrottslärare och är anpassade till gruppens träningsbakgrund och mål.

 

Varför Företagsträning?

Vi vågar sticka ut hakan och säga att de företag som lyfter hälsofrågan till en strategisk nivå och angelägenhet, och som implementerar företagshälsovård i sin organisation, skapar bättre relationer och ett mer välmående företag och medarbetare.

”Det är tydligt att företag som inte tar ett större ansvar för sina medarbetare kommer ha svårare att attrahera och behålla rätt kompetens i framtiden. Samma gäller omsättning och lönsamhet. De företag som år efter år ligger i topp är de som jobbar med CHR (Corporate Health Responsibility) och tar ett större ansvar och engagemang för sin personal”  -Veckans affärer